ลักษณะนกเขาใหญ่ตามตำราโบราณ  

 


 

 

 

 

 

 

 

 


เมื่อท่านจะเลี้ยงนกเขาใหญ่ ถ้าพบนกเขาใหญ่ตัวใด มีแข้งเป็นสีแดง มีเล็บขาว ตาทั้งสองข้างมีรอยขาวอยู่ข้างใน ท่านว่าจะสามารถระงับไฟที่ไหม้มาได้

ถ้าหากนกเขาใหญ่ตัวใด มีสร้อยรอบคอ เป็นนกจัดว่าพอใช้ได้ เลี้ยงไว้ในบ้านเรือนเพื่อดูเล่นฟังเสียง ก็ไม่ได้ให้โทษอันใดแก่ผู้เลี้ยง แต่ไม่นับว่าเป็นนกที่ประเสริฐ

นกใดมีขนเกิดขึ้นภายในปาก โบราณว่าเป็นนกที่หาได้ยากมาก เป็นนกที่จะนำโชคลาภมาให้เจ้าของที่เลี้ยงนั้นอยู่เสมอๆ และจะไม่มีไฟไหม้ภายในบ้านนั้น

นกเขาใหญ่ตัวใด มีรูปเป็นองค์พระที่ศีรษะ ที่ปีกทั้งสองข้างมีรูปเป็นตัว "นะ" กลางขนหางมีรูปเป็นตัว "โม " ขนที่คอมีรูปเป็นตัว "พุท" ขนที่โคนหางมีรูปเป็นตัว"ธา" ขนที่ปลายหาง มีรูปเป็นตัว "ยะ" โบราณท่านว่าไว้ว่า มีค่าควรเมือง หากได้พบเห็นและได้เป็นเจ้าของ รีบทำกรงทองและพานทองใส่ข้าวใส่น้ำ บำรุงเลี้ยงรักษาเถิด จะเกิดคุณและนำโชคลาภมาให้ท่านอย่างเหลือหลาย ถึงจะมีคนนำเงินมากองให้ท่วมตัวเพื่อจะแลก ท่านก็จงอย่าได้รับเป็นอันขาด

ลักษณะที่ดีอีกอย่างหนึ่งของนกเขาใหญ่ คือเวลาที่คูจะเอากวักทุกครั้ง หรือทุกคำที่คู โบราณท่านให้เอาเงินใส่ไว้ใต้อ่างน้ำให้กิน ท่านว่าถึงผู้เลี้ยงนั้นจะยากจน ก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีไปได้ จะทำมาค้าขึ้นอย่างประหลาดที่สุด

นกเขาใหญ่ตัวใดมีรูปประคำรอบคอท่านให้สังเกตขนตรงคอ จะมีรูปคล้ายลุกประคำแก้ว เป็นรูปวงกลมติดๆกันอยู่รอบๆคอ ท่านให้เลี้ยงไว้ เพื่อป้องกันศัตรูหมู่ปัจจามิตร ดีนักแล

ถ้าต้องการนกเขาใหญ่ตัวใดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นนกต่อ ท่านให้ดูนกตัวที่มีขนเหมือนกับควันไฟ มีเสียงขันคูแหบ เท้าทั้งสองข้างใสสะอาด ท่านว่านกต่อแบบนี้จะต่อนกได้แทบไม่เว้นแต่ละวัน

ถ้านกตัวใดมีขนหางนับได้ 13เส้น หรือนับได้15เส้น ท่านว่าเป็นพญานก ให้เลี้ยงไว้ในบ้าน เป็นมงคลจะนำโชคลาภมาสู่

ถ้านับขนหางได้ 11-17-19เส้น ท่านให้เลี้ยงนกนั้นไว้เถิด จะได้เป็นเศรษฐี และจะไม่มีโรคภัย

ถ้านกตัวใดวาเลาขันมีเสียงดัง "กุกกรู" ท่านว่าจะป้องกันอันตรายทางราชการ และทางค้าขายทั้งปวง

ถ้าท่านเลี้ยงนก แต่ท่านยังดูไม่ออกว่าจะดีหรือไม่ดี ท่านว่าให้รอดูลักษณะและเสียงของมันในเวลาขัน หากมันขันมีเสียง "คุรู" ท่านให้เลี้ยงนกเขาตัวนั้นไว้ มันจักให้คุณในการค้าขายและทำไร่ทำนา ท่านให้รองน้ำที่นกกินแล้วกระเด็นออกมา เอาไปโปรยในไร่ในนาพืชผลจะงอกงามสมบูรณ์ดีนักแล

ลักษณะนกเขาใหญ่ที่ดี

ลักษณะนกเขาใหญ่ที่ชั่ว